Esittely


Olen valmistunut diplomiravintoterapeutiksi Terveysopisto Saluksesta sekä olen suorittanut työhyvinvointikoordinaattorin koulutuksen. Autan ja opastan oikeanlaiseen ravitsemukseen ja terveyteen liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Ravintoneuvonnassa yhdistyvät moderniin lääke- ja ravitsemustieteeseen pohjautuva tietämys sekä perinteisten ja hyviksi havaittujen luontaislääketieteen hoitomenetelmien tuntemus.

Työni lähtökohtana on ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus. Oikea ravinto on neuvontatyön ydin.

Terveysopiston kurssitoiminnan painopistealueina on opettaa:
• Terveyden säilyttämisen ja ylläpidon perusteita
• Itsehoidon ja terveyden parantamisen perusteita
• Yleisten elämäntapasairauksien hoitamisen perusteita

Koulutus perustuu funktionaaliseen lääketieteeseen. Funktionaalinen lääketiede tarkastelee potilasta kokonaisvaltaisesti, kartoittaen sairauden syitä perimän, ympäristötekijöiden, elämäntapojen ja fysiologian perusteella. Funktionaalinen lääketiede keskittyy hoitamaan ja ennaltaehkäisemään elimistön epätasapainotiloja. Erilaiset vatsavaivat, jatkuva väsymys, iho-oireet, allergiat ja yliherkkyydet, epämääräinen huonokuntoisuus ja ylipaino ovat hyviä hoidettavia funktionaalisin menetelmin.

Ravintoterapian opinnot sisältävät mm.
• funktionaalisen lääketieteen opintoja
• peruslääketieteen opinnot: anatomia ja fysiologia, tautioppi, neurologia, psykologia ja psykiatria

Erikoistumisopintoina

• paasto ja puhdistusterapiat
• luontaistuotteet terapiatyössä
• liikunta- ja urheiluravitsemus

Erityisryhmien ravitsemus esimerkiksi:
• odottavat äidit
• lapset ja nuoret
• ikääntyvät

Syventävinä ravintoterapian erikoisopintoina mm.
• maha-suolikanavan häiriöiden hoito
• stressi ja väsymysoireryhmät

Työhyvinvointi
Satsaukset työhyvinvointiin ovat investointeja, jotka vaikuttavat merkittävästi
organisaation tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Vaikka positiiviset
vaikutukset ovat laajalti johdon tiedossa, harva yritys on onnistunut luomaan
työhyvinvoinnista konkreettista lisäarvotekijää, joka hyödyttää sekä yritystä
että yksilöä. Parhaimmillaan työyhteisön hyvinvointi konkretisoituu mm.
korkeana työmotivaationa, organisaation ketteryytenä muutostilanteissa
sekä sairauspoissaolo- ja työtapaturmatilastojen pienissä luvuissa.

Koulutus:

Lääketietoutta luontaishoitajille 2020-

Innostu ikääntymisestä – asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen, Kokonaisuus on kolmen avoimen korkeakoulun eli Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak), Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Karelia-ammattikorkeakoulun (Karelia) yhteistoteutus 2017

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto-Kiireenkesytys®, Rastor 2018

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2016, Diplomiravintoterapeutti 2015, Työhyvinvointikordinaattori 2014, Diplomiravintoneuvoja 2012

Leena Järvinen

Lisää tietoa opinnoista Terveysopisto Saluksen sivuilla: www.terveysopisto.fi

Olen myös Ravintoterapeutit ry:n jäsen (www.rafy.fi) sekä Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL ry.n jäsen (www.lkl.fi)